INZICHT IN FINANCIEEL BEL + In winkelwagentje
ZEVENHUIJZEN, P
INZICHT IN FINANCIEEL BEL
€ 40,02

Inzicht in financieel beleid
Vierde herziene druk
De wet op de ondernemingsraden verplicht de ondernemer financiële informatie aan de ondernemingsraad te verstrekken. Om dat recht goed te benutten en een oordeel te kunncn vormen over het gevoerde en te voeren beleid moeten de OR-leden kennis van zaken hebben.Voor veel leden zijn de termen en begrippen die in de financiële stukken voorkomen echter onbekend terrein. Wat is nu precies een balans, en wat een verlies- en winstrekening? Wat is een resultatenrekening en een kasstroomoverzicht? Wat moet er in de jaarrekening staan en hoe lees je die? Welke kengetallen geven snel een globaal beeld over de financiële positie? Op welke wijze kunnen de zaken er in de jaarrekening mooier uitzien dan ze in werkelijkheid zijn - en hoe prik je daar als OR-lid doorheen? Waar let je op bij een voornemen tot reorganisatie, investeren, overname en fuseren?
Deze en andere onderwerpen komen aan de orde in dit uitermate toegankelijk geschreven boek. De onderwerpen worden stapsgewijs behandeld, waardoor zowel financiële leken als gevorderde OR-leden met dit boek kunnen werken. Het geeft inzicht in het financiële beleid, de bevoegdheden van de onder-nemingsraad en de opzet van financiële stukken. Het gaat in op de specifieke regels binnen de profitsector, de non-profitsector en met name de zorgsector en de overheid. Met de informatie uit dit boek, en vooral door de praktische OR-adviezen, kan de ondernemingsraad een volwaardige gesprekspartner zijn van de bestuurder. Zo kan de OR zijn rechten optimaal benutten.
De auteur, Piet Zevenhuijzen, is consultant bij de OR advieslijn SBI en bij de CNV OR-SERVICE. Hij is als medezeggenschapsadviseur al jaren betrokken bij thematrainingen over financieel beleid aan ondernemingsraden bij het adviseren van OR-leden en financiële commissie bij het behandelen van financiële stukken. Verder is hij medeauteur van Inzicht in de praktijk van het OR-werk en van de SDU-uitgave Toolbox OR.
Paul van der Priem heeft voor deze vierde druk bijdragen geleverd. Hij is als organisatieadviseur verbonden aan het SBI organisatieadvies en verzorgt regelmatig het thema financieel beleid in OR-trainingen. Binnen het advieswerk richt hij zich onder meer op het beoordelen van financiële onderbouwingen bij voorgenomen besluiten.

ISBN: 9789012119771
Uitgever: Sdu Uitgeverij
Prijs: € 40,02
Voorraad:Voorraad onbekend
Dit artikel is leverbaar en bestelbaar,
maar niet voorradig.

Vorige
 

Reviews ZEVENHUIJZEN, P - INZICHT IN FINANCIEEL BEL

+ Schrijf een review

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief voor aantrekkelijke informatie over boeken, cd's en dvd's!

Het Baken Katwijk

Secr. Varkevisserstraat 37
2225 KW  Katwijk
Zuid-Holland, Nederland

Telefoon: (071) 401 30 01


Grotere kaart weergeven
 

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.